Styrelse


Ordförande: Elly Sjökvist
Kassör: Barbro Sahlén
Ledamot: Tina Andersson
Ledamot: Charlott Eckerborn
Ledamot: Margareta Thomsen
Ledamot: Marianne Thiede
Suppleant: Eva Hallberg
Suppleant: Eva Älvegran
Suppleant: Sonja Toivainen

Valberedning: Lotta Nordström, Maria Baglien

Revisor: John-Erik Söderberg

(Uppdaterat efter Årsmötet 170325)