Styrelse


Ordförande: Elly Sjökvist
Kassör: Marianne Thiede
Ledamot: Tina Andersson
Ledamot: Charlott Eckerborn
Ledamot: Eva Älvegran
Ledamot: Barbro Sahlén
Suppleant: Barbara Faxe
Suppleant: Eva Hallberg
Suppleant: Sonja Toivainen

Valberedning: Lotta Nordström, Maria Baglien

Revisor: John-Erik Söderberg

(Uppdaterat efter Årsmötet 2019-03-24)