Om oss

Lucky Feet Linedancers

Föreningens målsättning är att verka för att sprida och utveckla linedancen i Västerås stad. Föreningens medlemmar kan delta i linedancetävlingar, huvudsyftet är dock att genom kurserna stimulera till vardagsmotion med trevlig social samvaro.

Föreningens verksamhet är uppbyggd enligt demokratiska principer och är öppen för alla människor. Alla ska känna att de både är välkomna och har möjlighet att delta oavsett kunskapsnivå, ålder eller kön. Det är därför viktigt att föreningen har kurser på olika nivåer och med möjlighet att lära sig nya danser i olika tempo. Föreningen har också som mål att sprida glädje till andra genom uppvisningar av linedance.
Styrelse
Ordförande: Elly Sjökvist
Kassör: Marianne Thiede
Ledamot: Tina Andersson
Ledamot: Dea Persson
Ledamot: Ing-Marie Lott
Suppleant: Elisabett Eriksson
Suppleant: Susanne Hellström
Suppleant: Eva Wallin
Suppleant: Barbro Wilhelmsson

Valberedning: Lotta Nordström, Åse Iversen

Revisor: Christine Åhlberg
Styrelsen 2024
Bakre raden från vänster: Elly Sjökvist, Tina Andersson,
Ing-Marie Lott, Elisabett Eriksson, Marianne Thiede
Främre raden från vänster: Eva Wallin, Susanne Hellström,
Dea Axelsson, Barbro Wilhelmsson