Vad är Linedance


Det är en av många amerikanska Country & Western dansstilar. Dansarna står på rader, en och en, så man behöver ingen partner. Varje dans består utav kombinationer av danssteg som upprepas. På kurserna får du lära dig ett antal danser med olika svårighetsgrader beroende på hur länge du dansat linedance. Danserna har ett namn och dansas likadant över hela världen. Det finns flera hundra linedance-föreningar i Sverige. När du går på kurs hos oss lär vi ut danser som dansas i föreningarna nära oss. Då kan vi åka till varandras s.k. Öppna danser.

Linedance är bland det mest allsidiga dansformer som finns. Dansstegen är inlånade från de flesta dansstilarna i världen: klassisk, latinamerikansk, rock n roll, hip hop, step, vals, funk, cha-cha mfl. Musiken är lika varierande. Man kan också tävla i linedance. Det finns 6 olika stilar: Vals (Rise and Fall), Polka (lilt), Night club rythmer (smooth), Cha-cha (Cuban), Disco (Funky) och övrigt (Novelty).

När man dansar linedance kan alla vara med. Det finns bara en sak som är viktig:

HA SÅ ROLIGT DU KAN!